Er zijn bijna geen overblijfselen van het oude kasteel dat in het noordoostelijke gedeelte van het centrum lag. Het kasteel werd gebouwd rond 1055 en lag op de rotsen. De muren van het kasteel bestaan uit grote bewerkte zandstenen met een doorsnee van 1.8 m.

In de stenen van de toren kunt u verschillende sporen ontdekken die de steenhouwer heeft achtergelaten (pijlen, sterren, kruizen..)

Ook is er een gedeelte van de stadsmuur bewaard gebleven, hoewel zij niet haar oorspronkelijke hoogte heeft behouden.

Binnen het ommuurde gedeelte stond een eenvoudige parochiekerk, hiervan zijn geen resten bewaard gebleven. Tegenwoordig staat hier het informatiecentrum over de legendes en tradities van Adahuesca.