Ten zuiden van Somantano zijn de sedimenten die dateren van na de vorming van het hooggebergte horizontaal geschikt. Laag voor laag wisselen de niveaus van uiteenlopende lithologische samenstelling elkaar af; ze hebben zich alle op hun eigen manier verdedigd tegen erosie (kalksteen, klei, mergel…). Daarna heeft erosie door de rivier ervoor gezorgd dat er karakteristieke structuren ontstonden van afgevlakt reliëf: verlaten slijpstenen en rotsen in allerlei formaten, resten van de bodemstructuur die de rivieren in de loop der tijd gecreëerd hebben.

 

  • muelas 2
  • muelas 3
  • muelas 4
  • muelas