De comarca van Somontano bezit een groot aantal natuurgebieden en soorten die volgens de  Habitatrichtlijn (GCB, gebied van communautair belang) en Vogelrichtlijn (SPA, speciale beschermingszone voor vogels) van het Europese netwerk Natura 2000 beschermd moeten worden door de lidstaten. Dit netwerk heeft als doel het voortbestaan op lange termijn van flora en habitatsoorten in Europa te waarborgen en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Het is het belangrijkste instrument voor natuurbehoud in de Europese Unie.

Het beschermde natuurgebied dat deel uitmaakt van dit Europese netwerk beslaat meer dan een kwart (29,81 %) van het totale oppervlakte van de comarca.