Coscojuela de Fantova behoort tot de gemeente El Grado en ligt op 632 m hoogte aan de voet van een heuvel, waardoor haar straten veel niveauverschil hebben.

De plaats bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de weg die de Pyreneeën beklom en de oorsprong van de Romeinse gemeente Monte Cillas moet hier onmiddellijk mee in verband gebracht worden. De overblijfselen van Romeinse nederzettingen stammen uit het keizerlijke tijdperk en blijven bestaan tot aan de 4e eeuw na Chr. Een belangrijke epigrafisch aandeel van de 1e en 2e eeuw na Chr. is te vinden in de Onze-Lieve-Vrouwe kapel van Socorro.

Daarnaast is er in het museum van Huesca een verzameling van oud christelijke graven bewaard gebleven die voorzien zijn van mozaïeken en inscripties. Door middel van mozaïeksteentjes van verschillende kleuren en epigrafische legendes wordt een beeld van de overledenen geschetst. Er bestaat een belangrijk verband tussen de stijl van de christelijke Afrikaanse gemeenschappen en deze graven. De voorbeelden van Coscojuela komen echter minder overeen met de Afrikaanse prototypes dan die van Levante of Baleares. De uniformiteit van de graven toont aan dat het gebruik van korte duur was, tussen 305 en 383. Eén van de inscripties is afkomstig van een katholieke priester.

In meest oostelijke gedeelte van Coscojuela de Fantova bevindt zich de parochiekerk, die toegewijd is aan san Miguel Arcángel. Deze kerk werd gebouwd in de 16e eeuw, maar onderging een aantal belangrijke veranderingen in de eerste decennia van de 20e eeuw: er werd een nieuw voorgevel met puntboog gebouwd; de kruisgewelven werden versierd met fijne nerven van krom getrokken en dynamische vormen en de modernistische koorruimte waar men toegang toe heeft via een sierlijke wenteltrap; dit alles heeft bijgedragen aan de transformatie van de binnenkant van de kerk.

Daarnaast wijzen de verschillende gebruikte materialen (onbewerkt steen, baksteen, perament) en de aanwezigheid van stenen vensters op de vele veranderingen die de kerk in de afgelopen eeuwen heeft ondergaan.

  • Coscojuela de Fantova 1
  • Coscojuela de Fantova 2
  • Coscojuela de Fantova 3
  • Coscojuela de Fantova 4
  • Coscojuela de Fantova 5
  • Coscojuela de Fantova 6
  • Coscojuela de Fantova 7