Technische specificaties

Soort route: circulaire

Vertrekpunt: Morrano

KM: 6

Duur: 2 h

Hoogteverschil: 112 m

MIDE: 1-2-3-2

Moeilijkheid: 

 

Aanreisroute

Neem afrit 77 van de A-22 richting Abiego (via de A-1229). Neem in Abiego de A-1227 richting Bierge tot Morrano (7 km). Volg in Morrano de borden naar Huevo de Morrano. U komt door velden en steekt de weg over, totdat u bij een parkeerplaats aankomt vanwaar u de rotsformatie al kunt zien.


Beschrijving van route

Bewegwijzerde rondwandeling ("Huevo de Morrano") die start in het dorp Morrano. Het begin en einde van de route lopen langs een mozaïek van land- en bosbouwgebieden, (steen)eikenbosjes afgewisseld met akkers en amandelbomen, door een bos van grove den (Pinus sylvestris) en eindigt in een rotsformatie van zandsteen en conglomeraat, de Valkenrots, in een rotsachtige omgeving.. 


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Aasgier (Neophron percnopterus)

Standvogels: Rode patrijs, rode wouw, lammergier, vale gier, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, steenarend, rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), steenuil, ransuil, hop, grote bonte specht, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, rotszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek (irruptief), cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, Moorse nachtzwaluw, gierzwaluw, alpengierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal, roodkopklauwier.

Wintergasten: Havik, smelleken, veldleeuwerik, graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, rotskruiper, sneeuwvink (zeldzaam), keep (zeldzaam), sijs (irruptief), appelvink, geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, tapuit, koperwiek, fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • Pacos_de_Morrano
  • Pacos_de_Morrano__2_
  • Pacos_de_Morrano__3_
  • Pacos_de_Morrano__4_
  • Pacos_de_Morrano__5_
  • Pacos_de_Morrano__6_
  • Pacos_de_Morrano__7_
  • alimoche

Kaart 

Morrano